Zakat Fitrah

Zakat Fitrah

Ketentuan :

  1. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha’ bahan makanan – 2.5 kg
  2. Zakat fitrah adalah zakat badan jadi sebaiknya tidak di gantikan dengan uang walaupun nilainya setara. baca disini bolehkah mengganti zakat fitrah dengan uang
  3. Orang yang wajib membayar zakat fitrah
    Semua muslim tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, bayi, anak-anak dan dewasa, kaya atau miskin (yang mempunyai makanan pokok lebih dari sehari)
  4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah :
    Boleh diberikan awal bulan Ramadhan, tetapi menjadi wajib zakat fitrah diberikan sebelum Sholat Idul Fitri atau tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
  5. Penerima Zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan/asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) namun menurut beberapa ulama khusus untuk zakat fitrah mesti didahulukan kepada dua golongan pertama yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikeluarkannya zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat islam.
  6. Baca lengkapnya 8 Golongan Penerima Zakat

 

 

 

Perumahan Syariah

Advertisement

No comments.

Leave a Reply