Menyampaikan Kebenaran Islam Tugas Setiap muslim

Menyampaikan Kebenaran Islam Tugas Setiap muslim

Tahukah saudara jika dakwah menyampaikan kebenaran Islam PADA SEMUA ORANG bukan cuma tugas Ulama tapi KEWAJIBAN SETIAP MUSLIM?

Menyampaikan Kebenaran Islam Tugas Setiap muslim

“kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku”. dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi[190]: “Apakah kamu (mau) masuk Islam”. jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya. (Q.S Ali ‘Imran 20)


[190] Ummi artinya ialah orang yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan Ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu tulis baca. menurut sebagian yang lain ialah orang-orang yang tidak diberi Al Kitab.

“jika mereka berpaling Maka Kami tidak mengutus kamu sebagai Pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu. dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia itu Amat ingkar (kepada nikmat). (Q.S Asy Syuura 48)

“jika mereka tetap berpaling, Maka Sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang[834]”. (Q.S An Nahl 82)

[834] Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. tidak dapat memberi taufiq dan hidayah kepada seseorang sehingga Dia beriman.

Sampaikanlah dariku meski cuma 1 ayat. (HR.Muslim – Bukhari)

Tidak sempurna iman seorang muslim sampai dia menyayangi muslim lain seperti dirinya sendiri. Dan salah satu wujud sayang itu ialah amar ma’ruf nahi munkar.

Agar saudara tahu, dalam banyak hadits:
“Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah Muhammad Saw:
“Apakah kita akan diazab sedang diantara kita masih banyak orang saleh”?
Rasulullah Muhammad Saw menjawab: “Ya! Jika banyak kefasikan dan kemunkaran serta TIDAK ADA SATU ORANG PUN YANG MELARANGNYA”. (HR. Muslim)

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya”. (Q.S At-Taubah : 73)

Yang masih bilang jika FPI itu keras dan mengunakan kekerasan, berarti mereka telah terpengaruh media-media / masa yang tidak setuju dengan FPI. Dengan cara menamkan sugesti bahwa FPI itu selalu bersikap dengan kekerasan dsb, padahal itu hanyalah rekayasa yang dibesar-besarkan.

Sama halnya orang-orang yang telah menuduh kalau islam itu teroris, padahal sebenarnya islam itu rahmatan lil’alamin.

Hadaanallahu Wa Iyyakum Ajma`in, Wallahu A`lam Bish-shawab,

Semoga bermanfaat dan semoga memberi pencerahan bagi kita semuanya.. Aamiin..

Zadanallah ilman wa hirsha, Yassarallah/sahhalallah lanal khaira haitsuma kunna , Allahummaghfir lana wal muslimin Aamiin

Wassalaamu’alaikum

Tulisan seorang anggota FPI
Didi https://www.facebook.com/didi.solo

 

Perumahan Syariah

Advertisement

No comments.

Leave a Reply