Daftar Khalifah Islam

Daftar Khalifah Islam

Khulafa’ur Rasyidin di Madinah

 • Abu Bakar (632 – 634)
 • Umar bin Khattab (634 – 644)
 • Utsman bin Affan (644 – 656)
 • Ali bin Abi Talib (656 – 661)

Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus

 1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
 2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
 3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
 4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685
 5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
 6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
 7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
 8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
 9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
 10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
 11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
 12. Yazid III bin al-Walid, 744
 13. Ibrahim bin al-Walid, 744
 14. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira) 744-750

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad

 • Abu’l Abbas As-Saffah – 750 – 754
 • Al-Mansur – 754 – 775
 • Al-Mahdi – 775 – 785
 • Al-Hadi- 785 – 786
 • Harun ar-Rasyid – 786 – 809
 • Al-Amin – 809 – 813
 • Al-Ma’mun – 813 – 833
 • Al-Mu’tasim Billah – 833 – 842
 • Al-Watsiq – 842 – 847
 • Al-Mutawakkil – 847 – 861
 • Al-Muntashir – 861 – 862
 • Al-Musta’in – 862 – 866
 • Al-Mu’tazz – 866 – 869
 • Al-Muhtadi – 869 – 870
 • Al-Mu’tamid – 870 – 892
 • Al-Mu’tadhid – 892 – 902
 • Al-Muktafi – 902 – 908
 • Al-Muqtadir – 908 – 932
 • Al-Qahir – 932 – 934
 • Ar-Radhi – 934 – 940
 • Al-Muttaqi – 940 – 944
 • Al-Mustakfi – 944 – 946
 • Al-Muthi’ – 946 – 974
 • Ath-Tha’i’ – 974 – 991
 • Al-Qadir – 991 – 1031
 • Al-Qa’im – 1031 – 1075
 • Al-Muqtadi – 1075 – 1094
 • Al-Mustazhir – 1094 – 1118
 • Al-Mustarsyid – 1118 – 1135
 • Ar-Rasyid – 1135 – 1136
 • Al-Muqtafi – 1136 – 1160
 • Al-Mustanjid Billah – 1160 – 1170
 • Al-Mustadhi’ – 1170 – 1180
 • An-Nashir – 1180 – 1225
 • Azh-Zhahir – 1225 – 1226
 • Al-Mustanshir – 1226 – 1242
 • Al-Musta’shim – 1242 – 1258

Tanpa Khalifah – 1258-1261

Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Kairo

 • Al-Mustanshir II – 1261
 • Al-Hakim I – 1262 – 1302
 • Al-Mustakfi I – 1302 – 1340
 • Al-Wathiq I – 1340 – 1341
 • Al-Hakim II – 1341 – 1352
 • Al-Mu’tadid I – 1352 – 1362
 • Al-Mutawakkil I – 1362 – 1383
 • Al-Wathiq II – 1383 – 1386
 • Al-Mu’tashim – 1386 – 1389
 • Al-Mutawakkil I (pengangkatan kedua) – 1389 – 1406
 • Al-Musta’in – 1406 – 1414
 • Al-Mu’tadid II – 1414 – 1441
 • Al-Mustakfi II – 1441 – 1451
 • Al-Qa’im bi Amrillah – 1451 – 1455
 • Al- Mustanjid – 1455 – 1479
 • Al-Mutawakkil II – 1479 – 1497
 • Al-Mustamsik – 1497 – 1508
 • Al-Mutawakkil III – 1508 – 1517

Kekhalifahan Turki Utsmani

 • Selim I – 1512 – 1520 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)
 • Suleiman I (Suleiman yang Agung) – 1520 – 1566
 • Selim II – 1566 – 1574
 • Murad III – 1574 – 1595
 • Mehmed (Muhammed) III – 1595 – 1603
 • Ahmed I – 1603 – 1617
 • Mustafa I (Pengangkatan Pertama) – 1617 – 1618
 • Osman II – 1618 – 1622
 • Mustafa I (Pengangkatan Kedua) – 1622 – 1623
 • Murad IV – 1623 – 1640
 • Ibrahim I – 1640 – 1648
 • Mehmed (Muhammed) IV – 1648 – 1687
 • Suleiman II – 1687 – 1691
 • Ahmed II – 1691 – 1695
 • Mustafa II – 1695 – 1703
 • Ahmed III – 1703 – 1730
 • Mahmud I – 1730 – 1754
 • Osman III – 1754 – 1757
 • Mustafa III – 1757 – 1774
 • Abd-ul-Hamid I – 1774 – 1789
 • Selim III – 1789 – 1807
 • Mustafa IV – 1807 – 1808
 • Mahmud II – 1808 – 1839
 • Abd-ul-Mejid I – 1839 – 1861
 • Abd-ul-Aziz – 1861 – 1876
 • Murad V – 1876
 • Abd-ul-Hamid II – 1876 – 1909 (secara aktif menggunakan gelar khalifah)

Catatan: Sejak 1908 sistem pemerintahan Islam berakhir.

 • Mehmed (Muhammed) V – 1909 – 1918
 • Mehmed (Muhammed) VI – 1918 – 1922
 • Abdul Mejid II – 1922 – 1924; hanya sebagai khalifah (Kepala negara: Gazi Mustafa Kemal Pasha Ataturk)
Perumahan Syariah

Advertisement

No comments.

Leave a Reply