8 Golongan Penerima Zakat

8 Golongan Penerima Zakat   Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Dalam dua artikel sebelumnya kami telah ... Continue Reading →

Program Hitung Zakat

Ini adalah program hitung Zakat yang bisa sahabat download dan sahabat gunakan sesuai dengan keadaan keuangan para sahabat.   {module Program Hitung Zakat|none} Continue Reading →

Syarat-Syarat Zakat

Zakat secara bahasa berarti tumbuh. Selain itu zakat berarti mensucikan. Adapun pengertian zakat secara istilah syar’i berkaitan erat dengan dua pengertian di atas. Apabila zakat ... Continue Reading →

Panduan Zakat Emas, Perak dan Mata Uang

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, sekarang kami punya kesempatan untuk mengkaji kembali ... Continue Reading →

Perhitungan Zakat Penghasilan

Ada pertanyaan yang diajukan pada Syaikh Sholeh Al Munajjid hafizhohullah, Saya adalah seorang pegawai yang mendapat gaji bulanan 2000 riyal[1] (sekitar 5 juta rupiah). Semua kerabat ... Continue Reading →

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Ketentuan : Besarnya zakat fitrah adalah satu sha’ bahan makanan – 2.5 kg Zakat fitrah adalah zakat badan jadi sebaiknya tidak di gantikan dengan uang walaupun ... Continue Reading →

Pengenalan Zakat

MAKNA ZAKAT Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan ... Continue Reading →