upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_thumb_2_20_Age_of_Caliphs.png_225px-Age_of_Caliphs

Kelahiran Kekhalifahan Islam

Kelahiran Kekhalifahan Islam Kekhalifahan Islam, 622-750 Kebanyakan akademis menyetujui bahwa Nabi Muhammad tidak secara langsung menyarankan atau memerintahkan pembentukan ... Continue Reading →

Khalifah

Khalifah Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570–632). Kata “Khalifah” (خليفة Khalīfah) sendiri dapat ... Continue Reading →

Keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani

Keruntuhan Kekhalifahan Turki Utsmani Khilafah Islamiyah sejak jaman Khulafaur Rosyidin berdiri dengan kokoh sampai pada Khilafah Utsmaniyah. Eksistensi khalifah sendiri adalah sesuatu ... Continue Reading →

Daulah Abbasiyah: Al-Musta’shim, Korban Pembantaian Tartar

Daulah Abbasiyah: Al-Musta’shim, Korban Pembantaian Tartar Al-Musta’shim dilahirkan pada 609 H. Ibunya seorang wanita mantan budak bernama Hajar. Nama lengkapnya adalah Al-Musta’shim ... Continue Reading →

Perang Uhud

Perang Uhud Pengalaman pahit yang dirasakan oleh kaum Quraisy dalam perang Badar telah menyisakan luka mendalam nan menyakitkan. Betapa tidak, walaupun jumlah mereka jauh lebih besar ... Continue Reading →

Perang Badar

Perang Badar terjadi pada 7 Ramadhan, dua tahun setelah hijrah. Ini adalah peperangan pertama yang mana kaum Muslim (Muslimin) mendapat kemenangan terhadap kaum Kafir dan merupakan ... Continue Reading →
upload.wikimedia.org_wikipedia_commons_thumb_d_d5_CouncilofClermont.jpg_300px-CouncilofClermont

PERANG SALIB Versi Kristen

Perang Salib Konsili Clermont, Paus Urbanus II berkotbah dan terdengar teriakan “Deus Vult!“, “Allah menghendaki”[1] Continue Reading →